Wieczór Stanisława Lema w restauracji Kiliński w parku Stryjskim

13-10-2021