Podziękowanie sponsorom za rozbudowę witryny internetowej

09-08-2019

Modernizację strony internetowej sfinansowano przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP w 2019 r.

SERDECZNIE I PO LWOWSKU DZIĘKUJEMY! TA JOJ!

POLECAMY SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ ))